Sprawdź możliwość skutecznej windykacji

Odsetki ustawowe

Wysokość odsetek ustawowych określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona - należą się odsetki ustawowe.Okres obowiązywania (od)                 w%   
15 grudnia 2008 r. 13
15 października 2005 r. 11,5
10 stycznia 2005 r. 13,5
25 września 2003 r. 12,25
1 lutego 2003 r. 13
25 lipca 2002 r. 16
15 grudnia 2001 r. 20
1 listopada 2000 r. 30
15 maja 1999 r. 21
1 lutego 1999 r. 24
15 kwietnia 1998 r. 33
1 stycznia 1997 r. 35
15 grudnia 1995 r. 46
1 maja 1993 r. 54
15 sierpnia 1992 r. 60


Podstawa prawna:
- art. 359 § 3 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. nr 220, poz. 1434).<< wstecz

 

Nasi klienci