Sprawdź możliwość skutecznej windykacji

Zlecenia indywidualneTaka forma współpracy jest optymalna dla firm, w których potrzeba windykacji jest sporadyczna i wyjątkowa oraz najczęściej w sytuacjach, gdy zlecenia udzielane są celem sprawdzenia skuteczności i profesjonalizmu naszej firmy. W przypadku takiej formy współpracy, przy braku efektów w postaci spływu zadłużenia, Klient nie ponosi żadnych kosztów naszej działalności.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady, na jakich przyjmowane są zlecenia jednorazowe:
 • brak opłat wstępnych,
 • szybkość działań – zakładany termin spływu całości długu to 30-60 dni (w zależności od konieczności poszukiwania miejsca pobytu i ustalania stanu majątkowego dłużnika)
 • rozliczamy się jedynie z efektów naszych działań - w przypadku braku efektów koszt usługi wynosi 0 PLN,
 • nie pośredniczymy w przepływie środków pieniężnych Klienta (dłużnik kieruje przelew bezpośrednio na konto naszego Klienta lub pojawia się z gotówką),
 • za wykonaną usługę wystawiamy fakturę VAT, którą można zaliczyć w koszty prowadzonej działalności,
 • w ramach tego modelu obsługujemy sprawy na etapie przedsądowym lub wkrótce po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty,
 • nasze wynagrodzenie: 10% (+23% VAT) od każdej uzyskanej wpłaty oraz kwoty jednorazowej w wysokości 150 PLN (+23% VAT). Część kwotową wynagrodzenia, Zleceniodawca jest zobowiązany uiścić po odzyskaniu przez Per Procura Sp. J. pierwszych pieniędzy od dłużnika.
Uwaga: w przypadku spraw dotyczących znacznych kwot dopuszczamy możliwość negocjacji w/w stawki prowizyjnej.

Aby zająć się sprawą niezbędne są nam następujące informacje:
 • kopia faktury lub zestawienie zbiorcze faktur (zawierające numery faktur, daty wystawienia, terminy płatności, kwoty faktur i aktualne saldo),
 • dane teleadresowe dłużnika i nr NIP dłużnika,
 • numer konta bankowego i dane do faktury firmy Klienta,
 • dokument rejestrowy dłużnika (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub 2-3 pierwsze strony KRS) – w przypadku jeżeli jest on w posiadaniu Klienta.
Od strony formalnej przyjęcie sprawy do windykacji wymaga podpisania druku zlecenia jednorazowego. W tym celu wymienione wyżej informacje można przesłać do Per Procura Sp. J. poprzez e-mail lub faks, następnie – na podstawie  otrzymanych materiałów - nasz przedstawiciel sporządza dla Państwa gotowe zlecenie windykacyjne. Oczywiście istnieje również możliwość złożenia wizyty przez naszego reprezentanta na miejscu u Klienta lub umówienie spotkania w siedzibie biura Per Procura.<< wstecz

 

Nasi klienci