Sprawdź możliwość skutecznej windykacji

Umowa o stałej współpracy


Umowa o stałej współpracy w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych polega na kompleksowej obsłudze związanej ze znacznym obniżeniem kosztów windykacji po stronie naszego Klienta. W ramach tej formy współpracy – oprócz samej windykacji – Klient zyskuje również dostęp do dodatkowych usług świadczonych przez Per Procura w zakresie: prewencji należności, informacji gospodarczej, organizacji wewnętrznej windykacji oraz doradztwa i szkoleń.


Usługi dodatkowe świadczone przez Per Procura:


Pieczęć prewencyjna – na czas obowiązywania umowy o stałej współpracy przekazywana jest do dyspozycji Klienta, który zyskuje prawo do sygnowania faktur, wezwań do zapłaty czy porozumień pieczęcią o następującej treści:

Szanowny Kliencie!
brak zapłaty w terminie spowoduje
przekazanie zlecenia dochodzenia
roszczeń finansowych do biura

Per Procura Sp. J.

Tel/fax: + 48 42 676-09-78

Informacja gospodarcza – kierowanie zapytań na temat swoich potencjalnych lub obecnych klientów; w ciągu 24-72h od zgłoszenia przekazujemy naszym Klientom informacje gospodarcze dotyczące danego podmiotu.

Szkolenie pracownicze - z podstawowych zagadnień windykacji należności; proponujemy  wdrożenie pewnych procedur, które wprowadzą/usprawnią system prewencji i windykacji; sugerujemy działania mające na celu połączenie procesu sprzedaży z windykacją i unikanie “złych długów”.

Doradztwo prawne - w zakresie obrotu gospodarczego; proponujemy usługi doradcze w kwestii: opiniowania umów handlowych, dodatkowych zabezpieczeń przed nierzetelnymi kontrahentami, możliwości przenoszenia ryzyka działalności i kosztów windykacji na kontrahentów; zaznaczamy, iż nie proponujemy pełnej obsługi prawnej (nie jesteśmy kancelarią prawną).

Wynagrodzenie w ramach umowy o stałej współpracy

Zleceniodawca na podstawie umowy wnosi ustaloną opłatę miesięczną z góry za każdy miesiąc. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości przekazywanych zleceń, zakresu współpracy oraz od indywidualnych potrzeb i możliwości klienta.

W ramach tego modelu współpracy wynagrodzenie prowizyjne uzależnione jest od wartości i przeterminowania dochodzonej wierzytelności:


0-90 91-365 powyżej 365

do 50 000 3% + 23% VAT 6% + 23% VAT 10% + 23% VAT
powyżej 50 000 2% + 23% VAT 5% + 23% VAT 8% + 23% VAT


*liczone na dzień przyjęcia zlecenia według daty najstarszej z faktur.


<< wstecz


 

Nasi klienci