Sprawdź możliwość skutecznej windykacji

KRD BIG

W zakresie pozyskiwania informacji gospodarczej, od 2011 roku firma Per Procura Sp.J. współpracuje m. in.  z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ludowej 21 (wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000169851).

mt_ignore

Świadczenie usług przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD BIG) nadzoruje Ministerstwo Gospodarki a regulowane jest głównie przez Ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (poprzednio Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r.):Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA jest pierwszym, największym i najbardziej rozpoznawalnym biurem informacji gospodarczej działającym w Polsce. Działalność rozpoczął 4 sierpnia 2003 roku i jako jedyny stworzył ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Od 14 czerwca 2010 r., po zmianie przepisów, z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele.

mt_ignore

 

Krajowy Rejestr Długów umożliwia również przekazywanie informacji o niespłaconych należnościach swoich dłużników, zarówno krótko-, jak i długo przeterminowanych (również tych, które otrzymały postanowienie o bezskutecznej egzekucji, a także w sądzie uznanych za przedawnione) skutecznie mobilizuje ich do spłaty zobowiązań.
Dłużnicy notowani w rejestrze mają ograniczony dostęp do kredytów, leasingu, zakupów ratalnych, kupna telefonu w abonamencie, dostępu do Internetu, wynajmu lokali itd. Także inne firmy nie będą chciały nawiązać z nimi współpracy lub podejmą ją na znaczenie gorszych dla dłużnika warunkach.

Poniżej przedstawiono warunki jakie trzeba spełnić przed dopisaniem dłużnika do KRD:

mt_ignore

 

W momencie dopisania do KRD musi upłynąć minimum 60 dni od daty wymagalności płatności.

Dopisane zobowiązania muszą wynosić minimum 500 zł brutto przy jednej sprawie – w przypadku dłużnika przedsiębiorcy, natomiast w przypadku dłużnika konsumenta (osoba prywatna) zobowiązania muszą wynosić 200 zł brutto.

Poprzez współpracę z KRD BIG S.A. oferujemy naszym klientom dodatkowe narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej bieżących oraz potencjalnych klientów i kontrahentów. W celu pozyskania pełniejszej  informacji na temat KRD BIG S.A. zapraszamy do odwiedzenia następującej strony internetowej:

mt_ignore

 

Nasi klienci