Sprawdź możliwość skutecznej windykacji

Raporty

W ramach prowadzonej działalności Per Procura dostarcza również raporty informacyjne umożliwiające sprawdzenie wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów, jeszcze przed podpisaniem z nimi jakiejkolwiek umowy handlowej. Pomagamy w ten sposób zmniejszyć ryzyko poniesienia straty finansowej – przestrzegamy przed podjęciem współpracy z nierzetelnymi podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na  naszym rynku.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników obrotu gospodarczego w Polsce oraz w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację na krajowym rynku usług windykacyjnych, dostarczamy informacji gospodarczej we współpracy m.in. z

mt_ignore


BIG Infomonitor S.A. to jedyny podmiot w Polsce, który daje możliwość sprawdzenia wiarygodności kontrahentów w wymienionych poniżej bazach:
Biuro Informacji Kredytowej (BIK)* – informacje z 99% sektora bankowego
Bankowy Rejestr Związku Banku Polskich (ZBP)* – negatywne informacje dotyczące niespłaconych zobowiązań wobec banków
Rejestr Dłużników (BIG) – informacje o niespłaconych zobowiązaniach spoza sektora bankowego.
* UWAGA: zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Prawo bankowe” do pozyskania danych gospodarczych z BIK i ZBP wymagana jest zgoda podmiotu, którego one dotyczą (odpowiednie upoważnienie)

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA jest pierwszym, największym i najbardziej rozpoznawalnym biurem informacji gospodarczej działającym w Polsce. Działalność rozpoczął 4 sierpnia 2003 roku i jako jedyny stworzył ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Od 14 czerwca 2010 r., po zmianie przepisów, z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele.

W zależności od potrzeb i skali prowadzonej działalności oraz występujących w praktyce różnych ograniczeń czasowych proponujemy możliwość zamówienia następujących raportów informacyjnych:

1. RAPORTY PODSTAWOWE

- potwierdzenie danych adresowych
- potwierdzenie danych rejestrowych
- raport z BIG Infomonitor, BIK i ZBP
- raport z KRD BIG
- weryfikacja w bazie Per Procura
- czas realizacji: 24h (za wyjątkiem dyspozycji złożonych w piątek, przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy)

koszt usługi: 35 PLN (+ 23% VAT)
2. RAPORTY ROZSZERZONE

- potwierdzenie danych adresowych
- potwierdzenie danych rejestrowych
- raport z BIG Infomonitor, BIK i ZBP
- raport z KRD BIG
- weryfikacja w bazie Per Procura
- rodzaj prowadzonej działalności
- powiązania osobowo-kapitałowe
- przegląd kilkudziesięciu list/giełd wierzytelności
- dodatkowe informacje rynkowe (internet, prasa, nasi Klienci, współpracujące kancelarie prawne)
- czas realizacji: 24-72h (przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy)

koszt usługi: 50 PLN (+ 23% VAT)


3. RAPORTY KOMPLEKSOWE

- potwierdzenie danych adresowych
- potwierdzenie danych rejestrowych
- raport z BIG Infomonitor, BIK i ZBP
- raport z KRD BIG
- weryfikacja w bazie Per Procura
- rodzaj prowadzonej działalności
- powiązania osobowo-kapitałowe
- przegląd około 40 list/giełd wierzytelności
- dodatkowe informacje rynkowe (internet, prasa, nasi Klienci, współpracujące kancelarie prawne)
- skrócone/pełne odpisy KRS, kopia umowy spółki, kopie dokumentów finansowych spółki itp.
- czas realizacji: ustalany indywidualnie

koszt usługi: ustalany indywidualnie


4. PAKIETY RAPORTÓW

W przypadku podmiotów, u których występuje ponadprzeciętne zapotrzebowanie na tego typu usługę lub firm chcących zminimalizować koszt pozyskania informacji gospodarczej, proponujemy możliwość zakupu pakietów raportów podstawowych lub poszerzonych. W tym przypadku nasi Klienci zyskują dwie podstawowe korzyści:
- obniżony koszt jednostkowy zamawianego raportu,
- możliwość korzystania z zakupionego pakietu raportów w nieograniczonym przedziale czasowym.

RAPORTY PODSTAWOWE
Ilość raportów w pakiecie Wartość pakietu Cena pakietu Cena jednostkowa raportu
5 175 PLN + 23% VAT 150 PLN + 23% VAT 30 PLN + 23% VAT
10 350 PLN + 23% VAT 280 PLN + 23% VAT 28 PLN + 23% VAT
20 700 PLN + 23% VAT 540 PLN + 23% VAT 27 PLN + 23% VAT
>20 - - 26 PLN + 23% VAT


RAPORTY ROZSZERZONE
Ilość raportów w pakiecie Wartość pakietu Cena pakietu Cena jednostkowa raportu
5 250 PLN + 23% VAT 225 PLN + 23% VAT 45 PLN + 23% VAT
10 500 PLN + 23% VAT 430 PLN + 23% VAT 43 PLN + 23% VAT
20 1 000 PLN + 23% VAT 820 PLN + 23% VAT 41 PLN + 23% VAT
>20 - - 40 PLN + 23% VAT

UWAGI KOŃCOWE


- Dane zawarte w raportach Per Procura nie należy traktować jako jedyne i pełne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji o nawiązywaniu jakichkolwiek kontaktów handlowych z badanym podmiotem.
- Ze względu na: dynamikę zmian zachodzących na rynku/branży, ogólne okresy kryzysu/prosperity, zmiany regulacji prawnych, zmiany w polityce kredytowej banków, wypadki losowe itp. oraz ograniczenia czasowe sporządzający tego typu raport nie może w sposób jednoznaczny polecić lub zdyskredytować badany podmiot.
 

Nasi klienci