Sprawdź możliwość skutecznej windykacji

BIG InfoMonitor
W zakresie pozyskiwania informacji gospodarczej, od 2010 roku firma Per Procura Sp.J. współpracuje również z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 77 (wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000201192).


Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców. Działa ono pod bezpośrednim nadzorem Ministra Gospodarki, w oparciu głównie o Ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (poprzednio Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r.):BIG InfoMonitor S.A. prowadzi bazę danych o nazwie Rejestr Dłużników BIG. Jako jedyni w Polsce udostępniają przedsiębiorcom dane z baz Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich.

BIG InfoMonitor stanowi platformę wymiany informacji o dłużnikach (przedsiębiorcach i konsumentach) oraz rzetelnych płatnikach pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki.

 Obecnie BIG InfoMonitor S.A. dysponuje dostępem do łącznie ponad 4,3 mln negatywnych informacji gospodarczych, swoim zasięgiem zaś obejmuje cały kraj.


Rejestr Dłużników BIG prowadzony w BIG InfoMonitor S.A. jest jednym z kilku źródeł informacji gospodarczej jakie Per Procura Sp.J. wykorzystuje przy przygotowywaniu raportów na potrzeby swoich klientów. Część z tych raportów uzupełniana jest również o negatywne informacje dotyczące nie spłaconych zobowiązań wobec banków z bazy Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich (ZBP) i pozostałe dane o zaległościach w sektorze bankowym z Biura Informacji Kredytowej(BIK). W takim przypadku wymagane jest jednak uzyskanie odpowiedniego upoważnienia – poniżej prezentujemy wzory odpowiednich dokumentów:
Poprzez współpracę z BIG InfoMonitor S.A. oferujemy naszym klientom dodatkowe narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej bieżących oraz potencjalnych klientów i kontrahentów. W celu pozyskania pełniejszej  informacji na temat BIG InfoMonitora zapraszamy do odwiedzenia następującej strony internetowej: 

Nasi klienci